Deutsch | English | Polski | Português
Reticulum | Jak Zacząć | Hardware | Testnet | Podręcznik | Krypto | Zasługi | Kod Źródłowy | Darowizna

Podziękowania & Zasługi

Reticulum może istnieć tylko dzięki górze pracy Open Source, na której zostało zbudowane, dzięki wkładowi wszystkich zaangażowanych osób i wszystkich, którzy wspierali projekt przez lata. Wszystkim, którzy pomogli, bardzo dziękuję.

Wiele innych modułów i projektów jest częścią lub jest wykorzystywanych przez Reticulum. Szczere podziękowania dla autorów i współtwórców następujących projektów:

Projekt protokołu i wdrożenie referencyjne dla Reticulum zostało zrealizowane w latach 2014-2022 przez Marka Qvista.

Implementacja referencji dla języka Python oraz ta strona są opubliowanie na Licencji MIT. Proszę przekaż darowiznę, żeby wesprzeć dalszy rozwój projektu.


Protokół Reticulum jest wspólną własnością wszystkich ludzi,
Przekazuję go do domeny publicznej.

Dedykowany z nadzieją i wiarą w przyszłość
wolność i dobrobyt wszystkich,
na Ziemi i poza nią.

Dziękuję