Deutsch | English | Nederlands | Polski | Português | Türkçe | 日本語 | 简体中文
Reticulum | Start | Hardware | Testnet | Handleiding | Crypto | Dankwoord | Broncode | Doneren

Openbaar Testnet

Als je gewoon wilt beginnen met experimenteren zonder fysieke netwerken te bouwen, ben je van harte welkom om lid te worden van het Public Reticulum Testnet. Het testnet is precies dat: een informeel netwerk voor testen en experimenteren. Het zal het grootste deel van de tijd actief zijn en iedereen kan meedoen, maar het betekent ook dat er geen garanties zijn voor de beschikbaarheid van de service.

Het testnet draait de allernieuwste versie van Reticulum (vaak zelfs kort voordat deze publiekelijk wordt vrijgegeven). Soms kunnen experimentele versies van Reticulum worden ingezet op knooppunten op het testnet, wat betekent dat er vreemd gedrag kan optreden. Als dit u allemaal niet afschrikt, kunt u zich via TCP of I2P bij het testnet aansluiten.

Voeg gewoon een van de volgende interfaces toe aan uw Reticulum-configuratiebestand:

# TCP/IP interface to the Dublin Hub
 [[RNS Testnet Dublin]]
  type = TCPClientInterface
  enabled = yes
  target_host = dublin.connect.reticulum.network
  target_port = 4965

# TCP/IP interface to the BetweenTheBorders Hub (door de gemeenschap geleverd)
 [[RNS Testnet BetweenTheBorders]]
  type = TCPClientInterface
  enabled = yes
  target_host = betweentheborders.com
  target_port = 4242

# Interface to I2P Hub A
 [[RNS Testnet I2P Hub A]]
  type = I2PInterface
  enabled = yes
  peers = g3br23bvx3lq5uddcsjii74xgmn6y5q325ovrkq2zw2wbzbqgbuq.b32.i2p

Het testnet bevat ook een aantal Nomad Network knooppunten en LXMF propagatieknooppunten.

Volgend onderwerp: lees de handleiding